سلام
دوستان بعضی وقت ها یک گوشی هایی دستمون میاد نمونه g955n
باینری 4
هر کار میکنم kg به چکینگ تبدیل نمیشه..اخه میخوام گوشی روت و ترمیم سریال کنم

تاریخ عقب کشیدم
برنامه نصب کردم
به وایفا هم وصل کردم نتیجه نداد

با چمیرا هم میزنم ارور میده