تبلت هنگ میکرد تو تنظیمات a5500hvخورده بود

با Lenovo_A5500HV_MT6582_000_024_140328_ROW فلشش کردم

تبلت رو روشن میکنم یه نور ضعیف میاد با ویبره ولی تصویر ندارم