در چند روز گذشته شاهد آپدیتهای مكرر انجمن پارس جی اس ام بودیم كه یكی از این آپدیتها جداساری پستهای مهم از سایر پستها بود باید بگوییم كه اینم توسط دوستان كپی شد حالا بعداز این یه كپی از خود اینجانب دیدید تعجب نكنید!!!!

امان از دست این كپی كارها