درخواست کمک redmi note 4x mtk
mi acunt رو با فرمت پارتیشن بر میدارم ولی به محض اینکه به نت وصل میشه دوباره قفل میشه