با سلام من يك مارشال ٧١١دارم كه در ابتدا سوكت سيمش خراب بود تعويض كردم سيم رو ميشناسه ولي انتن اصلا نداره فلش هم كردم نشد گاهي اوقات هم انتن رو كاملا فول مياره ولي با يك خاموش روشن كردن مجددا قطع ميشه حتي كابل شيلد انتن روهم عوض كردم و ماژول انتن رو هم رفع قلع مردگي كردم و همچنين مقر انتن رو يكسره كردم ولي بي فايده بود ايا كسي از همكاران تجربه اي در اين زمينه داره ؟