سلام تبلت فوق را آپدیت کردند تصویربرعکس شده و تاچ برعکس عمل می کند
از نت فایل دانلود کردم رمز داشت
اگر فایل رو دارین ممنون میشم