موضوع: ورژن جدید z3x طوفان ب پا کرد

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 از مجموع 8
 1. #1 ورژن جدید z3x طوفان ب پا کرد 
  کاندید مدیریت
  شماره عضویت
  44133
  تاریخ عضویت
  Jan 1970
  ارسال ها
  3,563
  تشکر
  1,713
  تشکر شده 2,662 بار در 774 پست
  نسخه جدید و طوفانی باکس 37.0 Z3X Samsung Tool PRO


  ساپورت کامل سری A و G و M مدل های جدید و 2019  Added over 490 function(s) to 149 model(s):

  SM-A105F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A105FN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A105G:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A105M:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A105N:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A202F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A202K:
  + Write Firmware
  + Read Unlock Codes using credits
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read EFS
  + Write EFS
  + Write NV DATA

  SM-A205F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A205FN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A205G:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A205GN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A205S:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A205W:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A205YN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A260F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A260G:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A3050:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A3058:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A305F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A305FN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A305G:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A305GN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A305GT:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A305N:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A305YN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A405FM:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A405FN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A505F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A505FM:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A505FN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A505G:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A505GN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A505GT:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A505U:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A505W:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A505YN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-A520F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A520K:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A520L:
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A520S:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A520W:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A530F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A530N:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A530W:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A600A:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A600AZ:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A600F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A600FN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A600G:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A600GN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A600N:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A600U:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A720F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A720S:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A730F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A750F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A750FN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A750G:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-A750GN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G390F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G390W:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G390Y:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G570F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-G570M:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-G570Y:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-G611FF:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G611K:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G611L:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G611M:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G611MT:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G611S:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G888N0:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G950F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G950FD:
  + Write Firmware
  + Read Unlock Codes using credits
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read EFS
  + Write EFS
  + Read CERT
  + Write CERT
  + Write NV DATA

  SM-G950N:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G955F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G955FD:
  + Write Firmware
  + Read Unlock Codes using credits
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read EFS
  + Write EFS
  + Read CERT
  + Write CERT
  + Write NV DATA

  SM-G955N:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G960F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G960N:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G965F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-G965N:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J260F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-J260G:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-J260M:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-J260Y:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-J326AZ:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-J327A:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-J327AZ:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-J327U:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-J327W:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J330F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J330FN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J330G:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J330L:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J330N:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J336AZ:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J337A:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J337AZ:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J337V:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-J337VPP:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J337U:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J337W:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J400F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J400G:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J400M:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J600F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J600FN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J600G:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J600GF:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J600GT:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J600L:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J600N:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J720F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J720M:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J737A:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J737S:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J737U:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J737V:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-J737VPP:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-M105F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-M105G:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-M105M:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-M105Y:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-M205F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-M205FN:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-M205G:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-M205M:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-M205N:
  + Write Firmware
  + Read Unlock Codes using credits
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read EFS
  + Write EFS
  + Write NV DATA

  SM-M305F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-M305M:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-N930F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-N930FD:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Reset MSL
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-N930K:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-N930L:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-N930S:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-N935F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-N935K:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-N935L:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-N935S:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-N950F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-N950N:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-N960F:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-N960N:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-P205:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-T378V:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate
  + Read CERT
  + Write CERT

  SM-T515:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-T515N:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  SM-T517:
  + Repair IMEI
  + Patch Certificate

  Fixed bugs by your bug reports

  دود از کنده بلند میشه


  برای استفاده از این نسخه باید کریدیت تهیه کنید

  لینک دانلود  http://downloads2.z3x-team.com/Files...olPRO_37.0.exe
  ویرایش توسط khosro23 : 10 Aug 19 در ساعت 10:56
  پاسخ با نقل قول  
   

 2. کاربران : 12 تشکر کرده اند از شما khosro23 برای ارسال این پست سودمند:


 3. #2  
  کاندید مدیریت
  شماره عضویت
  44133
  تاریخ عضویت
  Jan 1970
  ارسال ها
  3,563
  تشکر
  1,713
  تشکر شده 2,662 بار در 774 پست
  برای خرید کردیت ب منصور خان مراجعه فرمایید
  پاسخ با نقل قول  
   

 4. کاربران : 3 تشکر کرده اند از شما khosro23 برای ارسال این پست سودمند:


 5. #3  
  کاربر رسمی
  شماره عضویت
  50142
  تاریخ عضویت
  Jun 2009
  ارسال ها
  898
  تشکر
  619
  تشکر شده 332 بار در 126 پست
  Operation: Patch Certificate
  Selected model: SM-M105F
  Software version: 37.0


  Waiting ADB device... OK
  Reading phone info...
  Model: SM-M105F
  Android version: 8.1.0
  PDA version: M105FDDU1ASB4
  CSC version: M105FODM1ASB1
  Phone version: M105FDDU1ASB1
  Product code: SM-M105FZBGINS
  CSC country code: India
  CSC sales code: INS
  Phone SN: RZ8M20E2H1A
  IMEI: 351
  HW version: REV0.2
  RF cal date: 20190131
  Chip name: EXYNOS7870
  Modem board: SHANNON315
  Security patch: 2019-02-01
  Boot Warranty bit: 1
  SIM State: ABSENT,ABSENT
  Checking Super user right... true
  Initialization zTool... OK
  Running zTool, please wait... OK
  Reading data from phone... OK
  Searching server... OK
  Checking server answer... OK
  Executing... OK
  Searching server... OK
  Waiting for server answer... OK
  Patching... OK
  Rebooting phone... OK
  Done with Samsung Tool PRO v.37.0

  اینم از سومین دشت ما با آپدیت جدید غول همه باکسها z3x
  پاسخ با نقل قول  
   

 6. کاربران : 12 تشکر کرده اند از شما iraj62 برای ارسال این پست سودمند:


 7. #4  
  کاربر رسمی
  شماره عضویت
  50142
  تاریخ عضویت
  Jun 2009
  ارسال ها
  898
  تشکر
  619
  تشکر شده 332 بار در 126 پست
  Operation: Patch CertificateSelected model: SM-J260FSoftware version: 37.0Waiting ADB device... OKReading phone info...Model: SM-J260FAndroid version: 8.1.0PDA version: J260FXXU2ASE3CSC version: J260FOJM2ASD2Phone version: J260FXXU2ASD2Product code: SM-J260FAVDXSGCSC country code: UAECSC sales code: XSGPhone SN: RZ8M61VFSZFIMEI: 351HW version: MP 0.500RF cal date: 20190614Chip name: EXYNOS7570Modem board: SHANNON305Security patch: 2019-05-01Boot Warranty bit: 1SIM State: READY,ABSENTChecking Super user right... trueInitialization zTool... OKRunning zTool, please wait... OKReading data from phone... OKSearching server... OKChecking server answer... OKExecuting... OKSearching server... OKWaiting for server answer... OKPatching... OKRebooting phone... OKDone with Samsung Tool PRO v.37.0
  ویرایش توسط iraj62 : 13 Aug 19 در ساعت 11:21
  پاسخ با نقل قول  
   

 8. کاربران : 10 تشکر کرده اند از شما iraj62 برای ارسال این پست سودمند:


 9. #5  
  مدیر ویژه انجمن
  شماره عضویت
  696
  تاریخ عضویت
  Jan 1970
  ارسال ها
  4,180
  تشکر
  431
  تشکر شده 1,454 بار در 345 پست
  برای خرید کردیت در خدمت دوستان هستم

  TELEGRAM ID : @MANSOUR_GSM
  telegram.me/unlock_credit
  activation/credit for all box

  SL3 UNLOCK - IPHONE UNLOCK FACTORY - HTC SONY HUAWEI MOTOROLA LG ALCATEL ... UNLOCK
  پاسخ با نقل قول  
   

 10. کاربران : 13 تشکر کرده اند از شما MANSOUR برای ارسال این پست سودمند:


 11. #6  
  کاندید مدیریت
  شماره عضویت
  44133
  تاریخ عضویت
  Jan 1970
  ارسال ها
  3,563
  تشکر
  1,713
  تشکر شده 2,662 بار در 774 پست
  اگه با این ارور روبرو شدید باید کردیت بخرید
  error wrong login/password!
  پاسخ با نقل قول  
   

 12. کاربران : 4 تشکر کرده اند از شما khosro23 برای ارسال این پست سودمند:


 13. #7  
  کاربر رسمی
  شماره عضویت
  118388
  تاریخ عضویت
  Sep 2016
  ارسال ها
  68
  تشکر
  26
  تشکر شده 28 بار در 19 پست
  بچه ها روت کردنش.ن چجوریه؟
  crom چجوری غیرفعال میشه؟
  پاسخ با نقل قول  
   

 14. #8  
  کاندید مدیریت
  شماره عضویت
  44133
  تاریخ عضویت
  Jan 1970
  ارسال ها
  3,563
  تشکر
  1,713
  تشکر شده 2,662 بار در 774 پست
  چنج imei بدون کم کردن کردیت

  پاسخ با نقل قول  
   

 15. کاربران : 6 تشکر کرده اند از شما khosro23 برای ارسال این پست سودمند:


برچسب برای این موضوع

نمایش برچسب ها

مجوزهای ارسال و ویرایش
 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •