ی نوکیا 215 هست که کلید ستاره و صفر کار نمیکنه
کسی نظری نداره؟؟؟؟