این گوشی رو به سیستم وصل میکنی تو خاموشی و روشنی شارژ میشه ولی وقتی به برق میزنی

فقط تو حالت روشنی شارژ میشه!


کسی میتونه راهنمایی کنه ؟