با سلام خدمت اساتید شماتیک گرند پرایم رو میخواستمg530