سلام کسی برد سالم با انتقال مالکیت j510f رو کسی داره؟