سلام دوستان
هیچ اثری از آب خوردگی نیست
ولی گوشی ضربه خورده میباشد
و ال سی دی گوشی رو دو روز پیش عوض کردم
از دوستان اگر کسی مورد مشابهی داشت ممنون میشم راهنمایی کنه