سلام
یه سوال داشتم

ی مجیک بورد برای مدوسا گرفتم که روش نوشته
vtref
test
tdi
tms
tck
rtck
tdo
nrst
gnd
nc
میخوام بدونم

گزینه هایی که برای مجیک بورد riff هست بعضی از نوشته هاش فرقشون چیه ؟

vcc
trst
tdi
tms
tck
rtck
tdo
nrst
gnd
اگر میشه برای تفهیم کاملتر توضیح بدید