با سلام


دوستانی که در هنگاه خرید نرم افزار در cydia با اررور cannot locate package مواجه میشوند بدلیل عدم اپدیت و اضافه شدن نرم افزار های سورس های پیش فرض cydia میباشد
با refreshکردن قسمت change در cydia مشکل بر طرف میگردد.