دوستان کسی سریال تعمیری این مدل داره به این شماره پیامک کنه مرسی
09363500101