دوستان سلام يه سوال دارم ايا هيچ راه يا نرم افزاريا راهكاري براي حذف اپل ايدي و يا ايكلود بصورت رايگان وجود نداره ؟من دوتا ايفن ٥ دارم كه مال مشتريه و رستور كردم الان اپل ايدي داره و بالا نمياد مشتري هم اون اپل ايدي ها رو نداره
ايا راهي داره؟