من میخوام اونجا از کسی خرید کنم برای تایید فروشنده میخوام از همکاران کمک بگیرم

ممنون