شکلک ها

Explanation

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از ایمیل و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیر فعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن به صورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic
 • :s02:
  S02
  S02
 • :s14:
  S14
  S14
 • :s03:
  S03
  S03
 • :s04:
  S04
  S04
 • :s11:
  S11
  S11
 • :s10:
  S10
  S10
 • :s08:
  S08
  S08
 • :s07:
  S07
  S07
 • :s05:
  S05
  S05
 • :s19:
  S19
  S19
 • :s31:
  S31
  S31
 • :s30:
  S30
  S30
 • :s29:
  S29
  S29
 • :s23:
  S23
  S23
 • :s25:
  S25
  S25
 • :s26:
  S26
  S26
 • :s27:
  S27
  S27
 • :s15:
  S15
  S15
 • :s24:
  S24
  S24