در ادامه ي مبحث اموزشي اين باكس سراغ تشريح بخش Fix Bad softwer مي رويم .
شايد تا بحال به مشكلاتي از قبيل كم شدن نور LCD و يا قاطي كردن رنگ LCD و همچنين عدم كاركرد صحيح تاچ و هزاران مشكلات ريزو درست گوشي هاي چيني بعد از فرمت و فلش مواجه شده ايد . تيم Power Flasher به منظور برطرف كردن اين مشكلات در اپديت جديد خود (2.51) اين بخش را براي برطرف كردن اين مشكلات ارائه كرده است . اين بخش داراي و Method براي انجام عمليات است . كه ابتدا بايد متد 1 و سپس متد 2 را انجام داد .

روش كار :

ابتدا نرم افزار باكس را اجرا مي كنيم .

سپس با استفاده از دكمه ي Search pinute گوشي را به باكس مي شناسانيم .

ابتدا Method1 را اجرا مي كنيم و Power گوشي را نگه مي داريم .

سپس Method2 را اجرا مي كنيم .نكته ي 1 – اگر گوشي 6225 شما بعد از فلش با فايل سالم روشن نشد (حتي فايل بكاپ) بعد از رايت فايل فلش اقدام به اجراي Method 1 , 2 كنيد . در كمال تعجب خواهيد ديد كه گوشي روشن خواهد شد .

نكته ي 2 – بعد از فرمت بخش هاي مورد نظر گوشي در حالت Calibre خواهد رفت . پس اگر تاچ گوشي مشكل داشت از انجام عمليات صرف نظر كنيد .

نكته ي 3 – هنگام پاور كردن گوشي در حين انجام اين عمليات زماني كه پروگرس باكس تا 25% پر شد پاور را رها كنيد . در غير اينصورت نرم افزار باكس بسته خواهد شد .

موفق باشيد .

سوالي بود در خدمتم :57: