روش ايريز گوشيهاي سري BB5 توسط باكس جف

توجه داشته باشيد كه عمل فول ايريز را براي گوشيهاي سري BB5 فقط زماني انجام دهيد كه لازم باشد و راه ديگري براي رفع مشكل نباشد.

همانطور كه ميدانيد در حين انجام عمليات فلش گوشيهاي نوكيا ، ابتدا منطقه فلش براي هر فايل ايريز شده و سپس آن فايل روي گوشي رايت ميشود.

تفاوت بين ايريز استاندارد باكس كه به صورت اتوماتيك انجام ميشود و فول ايريزي كه كاربر انجام ميدهد در اين است كه در فول ايريز گوشي منطقه PPM و IMEI گوشي نيز ايريز شده و نياز به رايت مجدد اين قسمت ميباشد كه البته اين دو قسمت در اين سري گوشيها از امنيت بالايي برخوردار بوده و بازسازي ان در صورت عدم داشتن بكاپهاي قبلي ، همراه با صرف هزينه خواهد بود.

پس توجه داشته باشيد كه در صورتيكه بخش سيملاك و شماره سريال گوشي قبل از ايريز سالم ميباشد ، ابتدا از اين بخشها همانطور كع قبلا" گفته شده است ، بكاپهاي لازم را تهيه كنيد.جهت ايريز كامل گوشيهاي BB5 توسط باكس جف ، كافيست شما فايل ايريز مربوطه را در بخش MCU برنامه وارد كرده و كليد Flash را زده و منتظر پايان عمليات باشيد.

براي گوشيهاي سري RAP3G شامل:
کد:
RAP3GV2

* 6630
* 6680
* 6681
* N70
* N90

Rap3Gv3

* 3109c
* 3110c
* 3250
* 3500c
* 3500cb
* 5200
* 5200b
* 5300
* 5300b
* 5500
* 6085
* 6086
* 6086b
* 6125
* 6126
* 6133
* 6131
* 6131 NFC
* 6136
* 6151
* 6233
* 6234
* 6280
* 6300
* 6300b
* 7370
* 7373
* 7390
* 8600
* E50
* E50
* E50
* E61
* E61i
* E62
* E65
* E90
* N73-1
* N73-5
* N75
* N77
* N80-1
* N80-3
* N92
* N95

SIMLOCK2 = SL2

BB5+ RAP3GV3

* 3120c
* 3555
* 3555b
* 5310
* 5310b
* 5610
* 5610d
* 6263
* 6300i
* 6301
* 6500s
* 6500c
* 6555
* 7500
* 7900
* 8800 Arte
از فايل Universal_BB5Erase_RAP3G_MCU.bin استفاده كنيد.


براي گوشيهاي سري RAPIDO شامل:
کد:
BB5+ RAPIDO

* 5320
* 5800
* 6110
* 6120
* 6121
* 6124
* 6210
* 6220c
* 6290
* 6650
* E51
* E63
* E66
* E71
* N78
* N81
* N81 8gb
* N76
* N79
* N85
* N82
* N95 8gb
* N96
از فايل Universal_BB5Erase_RAPIDO_MCU.bin استفاده كنيد.نكته 1 : شش فايل ايريز ديگر شامل:
کد:
BB5Erase_08MBrap.fia
BB5Erase_16MBrap.fia
BB5Erase_32MBrap.fia
BB5Erase_EE_08MBrap.fia
BB5Erase_EE_16MBrap.fia
BB5Erase_EE_32MBrap.fia
نيز براي سري BB5 وجود دارد ليكن فايل Universal_BB5Erase_RAP3G_MCU.bin تركيبي از اين شش فايل است و ميتوانيد به جاي هر كدام از انها از اين فايل Universal يا همه كاره استفاده كنيد.نكته 2 : برخي از گوشيهاي جديد سري RAPIDO داراي RAP با سايز 256 مگابايت هستند مانند: 5320,6110,6650,E66,6210,5800,N85 و چند مدل ديگر
كه اين گوشيها با اين فايل به صورت كامل ايريز نشده و فايل ايريز ارائه شده براي اين گوشيها فعلا" فقط براي MT BOX ميباشد.


نكته 3 : براي مدل 5700 از فايل BB5Erase_5700_rapido.bin ، براي مدل E51 از فايل E51_erase.bin ، براي مدل N82 از فايل N82_Erase.bin و براي مدل N81 از فايل N81_erase.bin استفاده كنيد..