کاربران گرامی میتوانند برای تهیه انواع لاگ ( یونیورسال ، Sl20 ، setool ، seking ، ..... ) با شماره تلفن : 9398-311-0914 تماس و یا با آدی های زیر ارتباط برقرار نمایند .

Yahoo: pakiyan@yahoo.com
Msn: pakiyan@hotmail.com
Sonork: 100.1575042