اگر گوشی فوتبالی بعد از فلش ، مشكل جابجایی صفحه كلید رو پیدا كرد نگران نباشید . فقط كافیست با فایل فلش ارایه شده گوشی رو فلش كنید.
موفق باشید.
http://www.pars-gsm.com/Downloads/6618-farsi.rar

طوفان پارس فروكش نكرده است