درود بر شما.

در این ورژن مدلهای T679, N7000, I777, E1195, E1180 اضافه شده و همچنین تاکید کردن که حتما از آخرین ورژن استفاده کنید!


Added T679, N7000, I777, E1195, E1180 support.

Is highly recommeded to use latest NsPro version.