تبلت ایسوس (k012(FE170CG بالا میومد ، فرمت شد حالا روی ارم ایسوس ایستاده .
چند بار فلش زدم با جند فایل هر بار حدود سی درصد تو فلش خطا میزن . جا مموری سالم .
راه حل چی؟