مجموعه فایلهای DA در سایت دانلود پارس جی اس ام قرار گرفتhttps://top-firmware.com/index.php?a...folder&id=7944