با چیز تست کن، من هم نتونستم آپدیت کنم ولی با چیز خیلی سریع آپدیت شد.