من هركاری میكنم نمی تونم از گوشی رید یا هر عملیات دیگری روی گوشی مثلا سی پی یو های ام تی كی انجام دهم ..كام...