باکس mt قابلیت فلش سونی اریکسون هم دارد .

پیش تر برای فعال سازی فلش سونی اریکسون روی باکس mt می بایست باکس mt...