سلام درود

از اساتید محترم اگر مقدوره فایل فلش بلک بری keyone
مشخصه
bbb100-7