4 فایل فلش کردم ...تاچ همچنان جابجا میزنه! حالا تنظیماتا چجوری بزارم اتوماتیک بیاد بالا ؟؟