با هارد یا بدون هارد وصل کن به سیستم ببین درایور9008 میده یا نه؟