سلام به اساتید.


مسیر سیم 2 y625 رو کسی تو آرشیوش داره یا شماتیکش رو به مام بده ؟!