گوشی a51 روی ارم گیر کرده
با فایل اصلی فلش میشه بدون هیج مشکلی
ولی فایل کامبین روش نمی خوره این خطا روی گوشی میاد please get the approval to use factory binaries (pit)

OEM =ON
FRP = ON
KG STATE = CHECKING

مشابه این مشکل رو زیاد دارم جدیدا کسی راه حلی پیدا کرده ؟؟؟؟